logo Holen Gardsysteri

Garden

Holen gard ligger i Gausdal kommune. Gausdal er en sidedal til Gudbrandsdalen, og regnes som en del av denne kulturrike regionen.

Det er ikke uten grunn at Gausdal er en av landets største kommuner innen mjølkeproduksjon. Det frodige kulturlandskapet nede i bygda kombinert med gode beiteressurser i de store fjellområdene nord og vest i kommunen, har gjennom lang tid gitt gode betingelser for denne formen for landbruk.

Garden Holen er gammel og har vært i slektas eie siden 1833. Dagens brukere, Inger Elisabeth Holen og Ove Skogstad, har drevet garden fra 1996. Garden drives i dag på moderne vis, men drifta er likevel tufta på tradisjoner.

Vi vil drive et ekte og solid landbruk og produsere reine og gode produkter av mjølk og kjøtt. De gode råvarene har vi drømt om å kunne videreforedle, og derfor oppstod ideen om et gardsysteri.

 

Holen Gard

Holen gard sett fra silokummen.